23 września 2006 roku na Uniwersytecie Kopenhaskim na Amager odbył się po raz pierwszy w Danii Festiwal Językowy organizowany przez Duński Klub Esperanto. Walory onomatopeiczne języka polskiego na przykładzie wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” zareprezentowała na festiwalu Redaktor Elżbieta Dobosz.

 

<<<