Dobry Boże, użycz mi

pogody ducha, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę,

odwagi, abym zmieniał to, co zmienić mogę oraz

mądrości i rozwagi, abym odróżniał jedno od drugiego.

 

 

Pracuj, jakbyś nie potrzebował pieniędzy.

Kochaj, jakby nikt Cię nigdy nie zranił.

Tańcz, jakby nikt nie patrzył.

Śpiewaj, jakby nikt nie słuchał.

Żyj, jakby to było niebo na Ziemi.

 

 

Nie ma głębszej wiary,

żywszej nadziei,

gorętszej miłości od tej, jaką żywi człowiek,

który w nieszczęściu zawierza siebie Bogu.

 

(Benedykt XVI, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, 27.05.2006)

 

 

Duchowość to nie coś, co istnieje "gdzieś daleko",

lecz niepokój, który tkwi w głębi każdego z nas.

 

Ronald Rolheiser

 

 

Wiara, gdy jeszcze nie umiemy wierzyć

nadzieja, gdy jeszcze nie umiemy ufać

miłość, kiedy jeszcze nie umiemy kochać

 

 

Nie sposób ukryć miłości, która istnieje,

jak też nie sposób udawać miłości, której nie ma...

 

 

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.

 

 

Jeśli potrafisz iść przez życie bez zaznawania bólu,

to prawdopodobnie jeszcze się nie narodziłeś.

 

Neil Simon

 

 

Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć,

to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni.

 

Martin Luther

 

 

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła.

Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość.

Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło...

Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć

i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.

 

Jean Ladriere

 

 

Modlitwa to żywy odech wiary.

 

ks. Józef Tischner

 

 

Łzy są kroplami krwi duszy.

 

Św. Augustyn