FUNDACJA ,,BEZPIECZNE DZIECKO"

26-600 Radom

ul. Radomskiego 4/11

KRS 0000214674

REGON 673008428

NIP 9482364738

TEL/FAX 048  3655459

PEKAO S.A. 57 1240 1789 1111 0010 0356 7219

 

Szanowni Państwo !

Jesteśmy fundacją ,której statutowym celem jest ,,szeroko rozumiana opieka i pomoc dzieciom maltretowanym fizycznie ,psychicznie jak i molestowanym."

 Udało nam się zorganizować:

1. Wyjazd lekarzy pediatrów (w dn. 2-3.11.2004) na konferencję zorganizowaną w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie połączoną z warsztatami.

2. Rozpoczęliśmy współpracę z takimi fundacjami jak ,,Dzieci Niczyje", ,,Niebieska Linia", które są już organizacjami uznanymi i specjalizującymi się w pomocy ofiarom przemocy.

3. Po informacji uzyskanej od nich zorganizowaliśmy wyjazd dla nauczycieli i psychologów ,szkół i przedszkoli na konferencję ,,Powiedz komuś" dn. 17.11.2004. w Warszawie.

4. Ogłosiliśmy konkurs dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli ,,Nie ufaj obcym" po zakończeniu ,którego pragniemy wydać kalendarz na 2006 rok z pracami dzieci.

5. Udało nam się również doprowadzić do spotkania policji, kuratorów ,psychologów, sędziów, prokuratorów w celu nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy tymi komórkami aby interwencja w przypadku krzywdzenia dziecka była szybka i nie napotkała na niekompetencje.

6. Zorganizowaliśmy kilka akcji pomocowych dla dzieci.

 

 W chwili obecnej przygotowujemy akcję edukacyjną skierowaną do nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych oraz dzieci, mającą na celu zwiększenie wykrywalności dzieci przemocy w rodzinie i ich rehabilitacji. Całość akcji jest podzielona na cztery podprogramy:

1. Anonimowa ankieta przeprowadzana wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mająca na celu zbadanie wielkości zjawiska krzywdzenia dzieci na terenie naszego byłego województwa. Po przeprowadzeniu tej ankiety chcemy zapoznać całe społeczeństwo ( radomskie i ogólnopolskie) z jej wynikami.

2. Rozpoczęcie szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i szkół ,które pomogłyby rozpoznawać zjawisko krzywdzenia oraz nauczyły pierwszej pomocy dziecku krzywdzonemu.

3. Przygotowanie wraz ze specjalistami psychologii programu dla dzieci ,który miałby na celu edukację ich gdzie się zwrócić w sytuacji gdy są krzywdzone lub krzywdzeni są jego koledzy. Bardzo duży nacisk w opracowywanym programie chcemy położyć na działania mające na celu przekonanie dzieci aby nie milczały, że krzywdzenie jest złem o którym trzeba mówić. Programy będą dostosowane do grup wiekowych i przeprowadzane w szkołach.

4. Przygotowanie krótkiego informatora dla nauczycieli szkół i przedszkoli z informacjami potrzebnymi w przypadku interwencji gdy zachodzi podejrzenia krzywdzenia dziecka.

   Końcowym celem przeprowadzanej akcji ma być utworzenie grup wsparcia dla dzieci krzywdzonych, otworzenie ośrotka terapeutycznego dla dzieci oraz otworzenie domu stałego pobytu dla tych dzieci z profesjonalną opieką i terapią psychologiczną.

Mimo zdwałoby się zrozumienia dla tego rodzaju działań spotykamy się z niechęciom dla tej dziedziny działalności . Przekładając to na konkretne przykłady największym problemem jest stworzenie programu profesjonalnie przygotowanego dla dzieci. Oczywiście tak jak w każdej dziedzinie działalności charytatywnej problemem są również pieniądze. Po rozmowach przeprowadzonych z psychologami stwierdzono, że sposób działania jaki chcemy podjąć jest już stosowany w krajach zachodnich.  Staramy się zapoznać z programami funkconującymi już w innych krajach. Najbardziej zależy nam na otworzeniu ośrotka terapii dla dzieci. To jest najważniejsze działanie na które chcemy skierować swoje całe swe siły.  Potrzebujemy zgromadzić pieniądze na wyjazd do krajów gdzie funkcjonują już takie ośrodki , są już sprawdzone. Od dłuższego już czasu staramy się zgromadzić na to środki i niestety bezskutecznie. Prosimy Państwa z całego swego serca i najgoręcej jak umiemy o pomoc w zorganizowaniu zbiórki pieniędzy na ten cel. Wiemy że to bardzo dużo ale w innym przypadku będziemy kręcić się w kółko i nasze prace zamiast postępować szybko i bez niepotrzebnego eksperymentowania, będą się ślimaczyć a te dzieciaki cały czas będą czekały na pomoc o którą w tej chwili w Polsce jest ciężko i uzyskują ją tylko nieliczni. Bardzo prosimy o przemyślenie naszej prośby i pomoc nam. Naprawdę wspólnymi siłami możemy zdziałać bardzo wiele dobrego i o to właśnie prosimy.

Załączam wyrazy szacunku i pozdrowienia.

Niezależnie od podjętej przez Państwa decyzji prosimy o informację czy możemy na Państwa pomoc liczyć, czy niestety nie ponieważ będziemy wtedy wiedzieć jakie mamy dalej podejmować kroki i nie będziemy mieć niepotrzebnej nadzieji.

Jeszcze raz pozdrawiam.

Agnieszka Targosz

 

<<<