Polonia czyta dzieciom

 

Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom” nie zna granic. Dowodem tego jest przeprowadzana obecnie przez Redakcję Polską i Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w ojczyźnie duńskiego bajkopisarza H.C Andersena podobna akcja, która przyjęła sobie za cel realizowanie programu „Czytających Szkół”. Długo nie trzeba było czekać na pozytywną reakcję polonijnych nauczycieli. W pierwszych dniach czerwca do programu czytania dzieciom na lekcjach zgłosiły się następujące ośrodki naucznia w języku polskim, jest to: Szkoła Przedmiotów Ojczystych prowadzona przez p.Elżbietę Serafin, p.Marię Małaśnicką Miedzianogórę i p.Romana Miedzianogórę oraz Szkoła nauki religii i śpiewu kościelnego przy Polskiej Misji Katolickiej prowadzona przez Służebniczki Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej (Dębickie) w Kopenhadze.

 

 

Polonia czyta dzieciom "Dziewczynkę z zapałkami"

 

Polonia czyta dzieciom "Świniopasa"

<<<