JASEŁKA  2006

 

to tu wszystko się zaczęło

w domu Maryi

„Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,

Sprawiedliwego wylejcie chmury”

„niech mi się stanie według Słowa Twego”

„północ już była, gdy się zjawiła

nad judzką doliną jasna łuna”

„Anioł pasterzom mówił:

Chrystus wam się narodził”

„pójdźmy wszyscy do stajenki

do Jezusa i Panienki”

„Gloria, Gloria in excelsis Deo

„w Boże Narodzenie, wszystko się weseli

radują się ludzie, radują anieli”

„Podnieś rękę, Boże Dziecię

błogosław Ojczyznę miłą...

A Słowo ciałem się stało

i mieszkało między nami”

ks. Andrzej Kukła dziękując

siostrze Tarsylli i Leopoldynie oraz

małym i dużym aktorom wyraził słowa uznania

dla ich pracy w przygotowaniu tegorocznych Jasełek

 

 

 

opracowanie i zdjęcia Elżbieta Dobosz

 

 

copyright © 2000    redakcjapolska.dk