W dziale Czytelnia zamieszczamy dzisiaj wiersz „Do Sosny Polskiej na Obczyźnie” w oryginalnej wersji. Twórcą utworu jest Stefan Witwicki (1801-1847), poeta, który po upadku powstania listopadowego w wieku 30 lat dobrowolnie udał się na emigrację i osiedlił we Francji. Wiersz po raz pierwszy opublikowano anonimowo w zeszycie 1. "Wieczorów pielgrzyma" (Paryż1833). Następnie wydrukowano go w zbiorku Witwickiego: Poezje biblijne, piosenki sielskie i wiersze różne, Paryż 1836. Wspomniane w podtytule drzewo znalezione w Chatenay (obecnie dzielnica Paryża lub, jak podają inni, miejscowość o tej nazwie w pobliżu miasta Poitiers) stało się dla autora inspiracją do napisania tego dziś tak popularnego utworu. Wiersz jest napisany pięknym, równiutkim 13-zgłoskowcem (takim samym, jak mickiewiczowski "Pan Tadeusz", w którym zresztą Witwicki miał swój udział, bo to jego pióra jest opis matecznika!). Wiersz nie miał szczęścia, w przeszłości jego autorstwo było przypisywane Adamowi Mickiewiczowi, i to przez tak wybitnych badaczy literatury jak Wiktor Gomulicki, Antoni Pietkiewicz (pseud. Adam Pług), Bogusław Kraszewski. Jako wiersz Mickiewicza publikowany został w czasopiśmie "Przyjaciel Dzieci" 1886 nr 35 i "Wieczory Rodzinne" 1901 nr 47. A obecnie Ojciec Święty Jan Paweł ll jest wymieniany przez różne media, jako autor tego sparafrazowanego utworu.

 

 

 

Do Sosny Polskiej na Obczyźnie

 

 

 

copyright © 2000    redakcjapolska.dk

 

 

<<<