CZY WIESZ, ŻE:

 

Głośne czytanie twojemu dziecku 20 minut dziennie chroni je:

 

Ĝ       przed uzależnieniem się od telewizji i komputera

Ĝ       przed fałszywymi wartościami masowej kultury

 

 

 

Polskie szkoły, które wprowadziły codzienne głośne czytanie ,

obserwują:

 

Ĝ       poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów

Ĝ       wzrost zrozumienia tekstów i poleceń

Ĝ       poprawę koncentracji, wydłużenie się przedziału uwagi

Ĝ       wyciszenie i większą gotowość do nauki

Ĝ       większą skłonność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia

Ĝ       wzrost poczucia humoru

Ĝ       poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami

Ĝ       powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami

Ĝ       spadek ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań

 

 

<<<