W dziale Czytelnia zamieszczamy dzisiaj wiersz, który został przysłany do Redakcji Polskiej przez p. Adama Bielnickiego.

 

„Lokomotywa” J.Tuwima posłużyła Kornelii Lach do napisania śląskiej wersji tego znanego i jakże ulubianego przez wszystkie dzieci i myślę, że dorosłych też, wiersza. Po raz pierwszy został on odczytany przez Hanię i Piotra Klimów podczas koncertu charytatywnego „ Gwiazdka Serc 2004” w Raciborzu.

 

 

„Śląsko Bana”

 

<<<